دانشنامه آثار موسیقی محسن چاوشی

واژگان تخصصی و سبک‌های موسیقی

برای جستجوی واژه و سبک، از فرم زیر استفاده کنید:


جستجو در متن ترانه‌ها:
یک عبارت تصادفی: ابن الوقت

ابن الوقت به معنی فرصت طلب، آن کسی که هر لحظه رنگ عوض می‌کند که در قطعه دل خون به کار رفته است.
همچنین در اصطلاح صوفیان سالکی که فرصت را از دست ندهد و به انجام وظایف بپردازد و به گذشته و آینده توجهی نداشته باشد.