دانشنامه آثار موسیقی محسن چاوشی

واژگان تخصصی و سبک‌های موسیقی

برای جستجوی واژه و سبک، از فرم زیر استفاده کنید:


جستجو در متن ترانه‌ها:
یک عبارت تصادفی: غمزه

غمزه یک بار با چشم یا ابرو اشاره کردن . (اِمص .) اشاره با چشم و ابرو. پلک زدن از روی ناز و کرشمه .