دانشنامه آثار موسیقی محسن چاوشی

واژگان تخصصی و سبک‌های موسیقی

برای جستجوی واژه و سبک، از فرم زیر استفاده کنید:


جستجو در متن ترانه‌ها:
یک عبارت تصادفی: اسفل

اسفل . [ اَ ف َ ] صفت تفضیلی از سافل . زیرتر. (غیاث). به زیرتر. پست تر. (غیاث ). فروتر. (مهذب الاسماء). فرودتر. پائین تر. (غیاث ). مقابل اعلی . ج: اسفلون (مهذب الاسماء)،اسافل . || (ص ) فرود. فرودین . زیر. زیرین .پایین . متضاد اعلی.

در امیر بی گزند صفتی که مولانا در مقابل خدا به خود نسبت می‌دهد.