دانشنامه آثار موسیقی محسن چاوشی

واژگان تخصصی و سبک‌های موسیقی

برای جستجوی واژه و سبک، از فرم زیر استفاده کنید:


جستجو در متن ترانه‌ها:
یک عبارت تصادفی: ورید

به معنی سیاهرگ است. در قطعه "ببر به نام خداوندت" از این کلمه استفاده می‌شود. آنجا که می‌گوید... دسیسه‌های تو می‌بینی، ورید پاک امیرم من که در تدارک حمام است. که اشاره دارد به داستان قتل امیرکبیر که در حمام فین کاشان اتفاق افتاد. مقصود شاعر نشان‌دادن دلدادگی بیش‌ازاندازه‌ی خویش است چنانکه تمام وجودش را برای معشوق خویش می‌دهد.