دانشنامه آثار موسیقی محسن چاوشی

شیدا

شیدا: بیقرار، دلباخته، دلداده، دلشده، دیوانه، سرگشته، شوریده، شیفته، عاشق، مجنون، مفتون، واله